Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Công bố và lấy ý kiến nhân dân công nhận xã Bảo Quang đạt chuẩn xã nông thôn kiểu mẫu và Khu dân cư Bàu Cối, ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang; Khudân cư Cù Bị, ấp Hàng Gòn, xã Hàng Gòn đạt chuẩn Khu dân cư kiểu mẫu năm 2021.

 

         

          Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu tạm thời tỉnh Đồng Nai.

          Đến nay, UBND xã Bảo Quang đã hoàn thành hồ sơ, quy trình xét, công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu và Khu dân cư Bàu Cối, ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang; UBND xã Hàng Gòn đã hoàn thành hồ sơ, quy trình xét, công nhận đạt chuẩn Khu dân cư Cù Bị, ấp Hàng Gòn, xã Hàng Gòn

          Để hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả, mức độ đạt được của từng tiêu chí đối với xã Bảo Quang để trình UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ và công nhận Khu dân cư Bàu Cối, ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang; Khu dân cư Cù Bị, ấp Hàng Gòn, xã Hàng Gòn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu năm 2021;

          UBND thành phố công bố và lấy ý kiến nhân dân về công nhận xã Bảo Quang đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và Khu dân cư Bàu Cối, ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang; Khu dân cư Cù Bị, ấp Hàng Gòn, xã Hàng Gòn đạt chuẩn Khu dân cư kiểu mẫu năm 2021.

          Thi gian công b và lấy ý kiến t ngày 03/12/2021 đến hết ngày 09/12/2021.


157413604_2345592375617687_1281732184971758601_n.jpg
Thanh niên xã Bảo Quang ra quân dọn dẹp vệ sinh

        3_2322_BC_THAM_TRA_XA_BAO_QUANG_(PL17).pdfBáo cáo 2322/BC-UBND ngày 02/12/2021 của UBND TP.Long Khánh Về việc thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu xã Bảo Quang năm 2021 (Phụ lục kèm theo: 3-1_2322-PL_KQ_THAM_TRA_PL17).pdfFile )

        4_2323_BC_THAM_TRA_KHU_DC_BAU_COI_(PL17).pdfBáo cáo 2323/BC- UBND ngày 02/12/2021 của UBND TP.Long Khánh Về việc thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí Khu dân cư kiểu mẫu Bàu Cối, ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang năm 2021 (Phụ lục kèm theo:​ 4-1_2323_KQ_THAM_TRA_PL17)_2.pdfFile )

        4_2323_BC_THAM_TRA_KHU_DC_BAU_COI_(PL17).pdfBáo cáo 2324/BC-UBND ngày 02/12/20212 của UBND TP.Long Khánh Về việc thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu Cù Bị, ấp Hàng Gòn, xã Hàng Gòn năm 2021 (Phụ lục kèm theo: 5-1_2324_PL_KQ_THAM_TRA_PL17)_3.pdfFile)


14021608_173892173033068_3693478761990941796_n.jpg
Cổng chào Nông thôn mới xã Hàng Gòn

          Mọi ý kiến tham gia, người dân có thể gửi Văn bản về Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Long Khánh (qua Trụ sở Đài Truyền thanh số 33-CTM8-P.Xuân An-TP. Long Khánh) hoặc gửi vào hộp thư điện tử tại địa chỉ: longkhanhradio@gmail.com./.

          

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​