Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG ANH HÙNG, TUỔI TRẺ LONG KHÁNH HĂNG HÁI LÊN ĐƯỜNG BẢO VỆ TỔ QUỐC
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Quyết định 1014/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án Bảo đảm an toàn thông tin cho đô thị thông minh giai đoạn 2022 - 2025


Ngày 02/6/2022, Bộ TT&TT ban hành Quyết định 1014/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án Bảo đảm an toàn thông tin cho đô thị thông minh giai đoạn 2022 - 2025.

Phê duyệt Đề án Bảo đảm an toàn thông tin cho đô thị thông minh giai đoạn 2022 - 2025
 -----------------------
Về việc triển khai Quyết định số 1014/QĐ-BTTTT ngày 02/6/202​2 của Bộ Thông tin truyền thông
 -----------------------​
Về việc triển khai Quyết định số 1014/QĐ-BTTTT ngày 02/6/202​2 của Bộ Thông tin truyền thông​

Theo đó, để bảo đảm sẵn sàng ứng phó, khắc phục kịp thời các sự cố mất an toàn thông tin trong đô thị thông minh, Đề án đã đề ra 11 nhiệm vụ và giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới, cụ thể:

1. Rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hành lang pháp lý, chính sách để hỗ trợ cho các cơ quan, tổ chức tham gia vào công tác bảo đảm an toàn thông tin cho đô thị thông minh.

2. Thuê chuyên gia hoặc cử cán bộ chuyên trách chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm an toàn thông tin trong IOC.

3. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống giám sát bảo đảm an toàn thông tin cho các IOC đang vận hành trước ngày 30/6/2023. Thực hiện giám sát thường xuyên, liên tục nhằm bảo vệ IOC trước các nguy cơ mất an toàn thông tin.

4. Định kỳ tiến hành kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin đối với các IOC (06 tháng với IOC cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 12 tháng với IOC cấp đô thị thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và IOC cấp thấp hơn). Khuyến nghị sử dụng dịch vụ của các tổ chức hoặc doanh nghiệp độc lập với tổ chức/doanh nghiệp giám sát, bảo vệ và lực lượng tại chỗ của IOC.

5. Thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin cảnh báo, nguy cơ, điểm yếu, lỗ hổng an toàn thông tin, mã độc giữa IÓC với trung tâm/dịch vụ/nền tảng giám sát an toàn thông tin (SOC) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. SOC tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kết nối, chia sẻ các thông tin trên với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia.

6. Xây dựng và phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ cho các lỌC theo quy định tại Luật an toàn thông tin mạng và các nghị định, thông tư hướng dẫn hiện hành.

7. Xây dựng và sẵn sàng triển khai kịp thời các phương án ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng khi có sự cố mất an toàn thông tin xảy ra đối với IOC.

8. Tổ chức đào tạo cơ bản về an toàn thông tin cho tất cả cán bộ tham gia điều hành, vận hành IOC.

9. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên sâu cho cán bộ chuyên trách an toàn thông tin cho IOC.

10. Xây dựng tài liệu ngắn gọn, trực quan dựa trên các tình huống thực tế, sự cố để tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức bảo đảm an toàn thông tin của người dùng các dịch vụ, tiện ích đô thị thông minh.

11. Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung công tác bảo đảm an toàn thông tin vào các lớp trong khung kiến trúc phát triển đô thị thông minh phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

Quyết định 1014/QĐ-BTTTT có hiệu lực kể từ ngày ký.

Danh Lộ​c

 

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​