Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Tổ chức học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023


 
230213 mm - Copy.jpg


Thực hiện Kế hoạch số 218-KH/TU ngày 10/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023; Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thành phố, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội IV Đảng thành phố nhiệm kỳ 2020-2025” trong toàn Đảng bộ thành phố.

Tạo sự thống nhất trong tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền; giúp các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn thành phố nghiên cứu, học tập, làm sâu sắc thêm nội dung Chuyên đề năm 2023; cụ thể hóa các nội dung học tập phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của cá nhân năm 2023.

Tiếp tục đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của các Chi bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị-xã hội. Thông qua việc học tập, quán triệt các nội dung Chuyên đề năm 2023 góp phần bồi đắp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa thành phố Long Khánh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Trên cơ sở kế hoạch, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề năm 2023 phải được thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định; phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi cấp, mỗi ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Lấy kết quả học tập làm tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên và Chi, Đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong năm 2023. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ và toàn dân về nội dung, công tác triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 và chuyên đề toàn khóa gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2023; các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Chú trọng tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, không gian mạng; gắn với biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục trong năm 2023.

Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp thành phố, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IV nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ thành phố”, dự kiến triển khai trong tháng 02/2023.

Tài liệu học tập: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đang biên soạn.​

                                                                             Minh H​uệ 

Các tin khác

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​