Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023 của ngành công thương

UBND thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2023 của ngành công thương trên địa bàn thành phố.

Theo đó, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trên địa bàn thành phố. Rà soát, đề xuất, kiến nghị các sở, ban hành của tỉnh sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất, bảo vệ người tiêu dùng. Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và năng lực tiêu thụ nông sản, hàng hoá. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp; tuyên truyền pháp luật, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo các hoạt động thuộc lĩnh vực công thương và bảo vệ người tiêu dùng.

2. nguoivieetdung hang viet.jpg
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2023

Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2023 với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, phổ biến sâu rộng để người tiêu dùng nhận thức đúng khả năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng của sản phẩm hàng hoá Việt Nam. Thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hoá thiết yếu, góp phần ổn định giá cả hàng hoá lưu thông trên thị trường. Tăng cường đổi mới công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối các nhà cung cấp, doanh nghiệp với nhau. Phát triển đa dạng, phù hợp các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại, kết hợp hài hoà giữa hạ tầng thương mại truyền thống và hạ tầng thương mại hiện đại. Chú trọng xây dựng, phát triển thương mại điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử, ứng dụng phương thức phân phối hiện đại để tăng cường tiêu thụ hàng hoá.

Minh Dũng

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​