Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Công tác chi trả chế độ, trợ cấp cho các đối tượng hưởng chính sách, bảo trợ xã hội được đảm bảo

Trong tháng 4/2023, UBND thành phố giải quyết đầy đủ, kịp thời trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội. Triển khai việc chi trả chế độ, trợ cấp cho các đối tượng hưởng chính sách, bảo trợ xã hội qua thẻ ATM theo Chỉ thị 21-CT/TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo ngành chức năng ttổ chức cấp phát thẻ bảo hiểm y tế năm 2023 cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Hoàn thành công tác thu thập thông tin dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo cập nhập vào Hệ thống Dữ liệt quốc gia. Tổ chức phát vay cho 13 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo với số tiền 553 triệu đồng, 50 học sinh sinh viên với số tiền 01 tỷ đồng; 75 hộ vay theo chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường với số tiền 1,5 tỷ đồng; 440 hộ vay theo chương trình giải quyết việc làm với số tiền 26 tỷ đồng, thu nợ 8,26 tỷ đồng. Trong tháng đã hỗ trợ cho 18 lao động bị mất việc, tạm hoãn hợp đồng lao động với số tiền 27 triệu đồng theo Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh; giải quyết việc làm cho 533 lao động; Kiện toàn Ban điều hành liên ngành về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em thành phố; triển khai Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em năm 2023; Kế hoạch bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2022 - 2025; Kế hoạch phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật năm 2023; Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023; Kế hoạch xây dựng Mô hình tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng.
e79882596e4fb111e85e.jpg
Mô hình nuôi dê từ nguốn vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội​

Trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các chính sách ưu đãi khác đã được ban hành, lập hồ sơ giải quyết chính sách theo Quyết định số 290/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; rà soát, quản lý đối tượng bảo trợ xã; thực hiện chi trả chế độ, trợ cấp cho các đối tượng hưởng chính sách, bảo trợ xã hội qua thẻ ATM theo Chỉ thị 21-CT/TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục triển khai công tác giảm nghèo 2023; thực hiện công tác hỗ trợ người lao động bị mất việc, tạm hoãn hợp đồng lao động trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023 theo Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh.Minh Huệ

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​