Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo giám sát công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn TP.Long Khánh

Chiều ngày 19-5, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo đã chủ trì buổi giám sát của HĐND tỉnh về cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2020-2022 tại UBND TP.Long Khánh.

Tiếp đoàn có đ/c Hồ Văn Nam - TUV - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố; đ/c Đào Đại Giang - UVTV - Phó Chủ tịch UBND thành phố. TP.Long Khánh là một trong 3 đơn vị được HĐND tỉnh chọn giám sát về công tác CCHC.

230519 Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo giám sát công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn TP.Long Khánh.jpg

Đ/c Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát

Công tác CCHC luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được Thành ủy, UBND thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất triển khai đồng bộ, bám sát theo các Chương trình, Kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tiễn tại thành phố. Cùng với việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính. UBND thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo, điều hành, kiểm tra đánh giá kết quả việc thực hiện cải cách hành chính Nhà nước; kịp thời điều chỉnh, khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trực thuộc và địa phương, góp phần nâng cao tính minh bạch, tinh thần trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong phục vụ Nhân dân.

Trong giai đoạn 2020 - 2022, UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính theo kế hoạch đề ra, đây cũng là tiền đề quan trọng góp phần hoàn thiện hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và năng lực cạnh tranh của thành phố, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

Công tác cải cách thể chế thường xuyên được quan tâm, chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật từng bước được nâng cao; văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và tính khả thi. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật bám sát nội dung, chương trình của tỉnh và tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và mang tính khả thi cao. 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả từ thành phố đến các phường, xã đã được kiện toàn, củng cố và ngày càng đi vào hoạt động có tính chuyên nghiệp cao, ý thức trách nhiệm phục vụ của công chức, viên chức ngày càng được nâng cao, tạo được sự hài lòng cho các tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công việc; kỷ luật, kỷ cương hành chính thường xuyên được chấn chỉnh thực hiện. Tổ chức bộ máy được sắp xếp hoạt động theo hướng tinh gọn, đảm bảo sau sắp xếp, sáp nhập tiếp tục hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng biên chế đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo bố trí công chức, viên chức đúng năng lực, vị trí việc làm theo quy định. 

230519 Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo giám sát công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn TP.Long Khánh 2.jpg
Buổi giám sát của HĐND tỉnh về cải cách hành chính 
giai đoạn 2020-2022 tại UBND TP.Long Khánh

Công tác cải cách tài chính công được quan tâm thực hiện và đạt được những kết quả khả quan. Việc thực hiện cơ chế tự chủ đã phát huy được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí của từng cơ quan, đơn vị. Từ đó, các cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm trong việc chi tiêu, tạo nguồn tiết kiệm để bổ sung thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó cho thấy, thời gian qua việc thực hiện cơ chế tự chủ về biên chế và kinh phí là điều kiện thuận lợi để các cơ quan, đơn vị chủ động và thực hiện tốt các chính sách tiền lương, thu nhập tăng thêm và các chính sách an sinh xã hội cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin được các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực tổ chức triển khai thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước; nâng cao chất lượng, giảm thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Tại buổi giám sát công tác CCHC, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo đánh giá cao nỗ lực của thành phố, nhất là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy. Thành phố cũng đã có những mô hình cụ thể về CCHC, công tác thông tin tuyên truyền đến người dân được quan tâm, thường xuyên tổ chức tiếp công dân, qua đó kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, tạo sự hài lòng đối với người dân.

TP.Long Khánh phải phát huy hơn nữa vai trò của Ban Chỉ đạo CCHC thành phố. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng thể chế, thực hiện tốt phân cấp, phân quyền, quan tâm đến công tác chuyển đổi số trong công tác CCHC, lấy người dân là trung tâm, bởi không có người dân tham gia thì không thành công.

Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ, người dân và doanh nghiệp phải là trung tâm của công tác CCHC, do đó TP.Long Khánh phải bố trí cán bộ, công chức vững về chuyên môn, tận tụy trách nhiệm để phục vụ. Thường xuyên coi trọng tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tiếp dân, bởi sự hài lòng của người dân với chính quyền mới là chỉ số quan trọng nhất.

Minh Anh

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​