Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Tổ chức tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)

Thực hiện Kế hoạch ngày 12/5/2023 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), UBND thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc. Mục đích nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2026) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IV và kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc và địa phương trong năm 2023.

230526 Tổ chức tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc 2.jpg
KH số 810/KH-UBND ngày 25/5/2023 của UBND TP Long Khánh
Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)

 Căn cứ kế hoạch ban hành, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu thực hiện phong trào thi đua yêu nước đảm bảo hiệu quả, không phô trương hình thức, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ, thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2023. Việc tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch phải thu hút được đông đảo công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia. Nội dung triển khai phải phù hợp, thiết thực, có mục tiêu, thời gian cụ thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Theo đó, nội dung tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Tuyên truyền các phong trào thi đua chuyên đề như: phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021- 2025, phong trào thi đua “Doanh nghiệp Đồng Nai hội nhập và phát triển", phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025, phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm chống lãng phí". Tuyên truyền, khuyến khích công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân không ngừng học tập, nâng cao trình độ mọi mặt; tham gia nghiên cứu khoa học, đề xuất các sáng kiến, giải pháp, ứng dụng mới vào việc thực hiện nhiệm vụ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc, tài sản công, kinh phí; tích cực ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện. Phát động trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động thể dục, thể thao để nâng cao tinh thần sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Căn cứ Kế hoạch này các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã, các trường học trên địa bàn thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và chức năng nhiệm vụ được giao. Tuyên truyên, giới thiệu các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới với nhiều hình thức tuyên truyền thiết thực, hiệu quả; báo cáo và giới thiệu các gương điển hình tiên tiến về cho Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (Phòng Nội vụ) để động viên, khen thưởng, nhân rộng kịp thời.

Minh Huệ

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​