Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Phát động tham gia cuộc thi tìm kiếm giải pháp công nghệ “Dữ liệu với Cuộc sống" và “Diễn đàn chuyển đổi số quốc gia"

Thực hiện Công văn số 3002/STP-XDPBGDPL ngày 29/8/2023 về việc triển khai cuộc thi tìm kiếm giải pháp công nghệ “Dữ liệu với Cuộc sống" và “Diễn đàn chuyển đổi số quốc gia". Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các phường, xã triển khai thông tin rộng rãi về cuộc thi đến công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị để biết, tham gia cuộc thi (Thông tin chi tiết cuộc thi được cập nhật trên Website - Diễn đàn chiến lược dữ liệu quốc gia tại địa chỉ https://diendanchuyendoiso.gov.vn).

Screenshot 2023-09-08 145959.jpg

Diễn đàn chiến lược dữ liệu quốc gia tại địa chỉ https://diendanchuyendoiso.gov.vn

​​Nội dung Văn bản số 8682/UBND-KGVX ngày 24/8/2023 được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tại địa chỉ: http://stp.dongnai.gov.vn, mục văn bản chỉ đạo điều hành. Để các phòng ban, đơn vị; UBND các phường, xã triển khai thực hiện./.

Các thông tin chi tiết có tại Diễn đàn chiến lược dữ liệu quốc gia  https://diendanchuyendoiso.gov.vnMinh Huệ

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​