Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2024
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 -07/5/2024)
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Thực hiện các chương trình trong phong trào “TDĐKXDĐSVH" năm 2024 trên địa bàn thành phố Long Khánh

24021192.jpg

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 13/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024; Chương trình công tác năm 2024 của UBND thành phố Long Khánh; Ban Chỉ đạo “TDĐKXDĐSVH" thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình trong phong trào “TDĐKXDĐSVH" trên địa bàn thành phố Long Khánh năm 2024 với các nội dung, tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được của phong trào trong những năm trước, hoàn thành các chỉ tiêu từng chương trình, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Thành ủy, Nghị quyết của HĐND thành phố và chương trình công tác của UBND thành phố năm 2024. Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, bảo tồn có chọn lọc những phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, hình thành những tập quán, nếp sống văn minh, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia vào các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để văn hóa phát triển, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Chú trọng xây dựng đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú; giữ gìn những giá trị văn hóa tốt đẹp; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phát huy nội lực của cộng đồng dân cư nhằm không ngừng chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương năm 2024. Đẩy mạnh và duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền vận động gắn với những biện pháp cụ thể triển khai phong trào phù hợp với thực tế, đảm bảo tính hiệu quả.

Các chỉ tiêu phấn đấu, trên 96% ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa; Trên 86% xã, phường làm tốt công tác phòng chống ma túy, mại dâm; Xây dựng và giữ vững trên 98% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; trên 75% doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; Vận động 100% hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; duy trì trên 98% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa; Duy trì 30% hộ gia đình luyện tập thể dục, thể thao và 42% người dân luyện tập thể dục, thao thường xuyên; 100% thiết chế văn hoá cấp thành phố, các phường xã và trên 90% Nhà Văn hoá ấp, khu phố hoạt động hiệu quả.

Minh Huệ

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​