Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2024
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 -07/5/2024)
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Thực hiện công tác bảo hiểm y tế năm 2024 trên địa bàn thành phố Long Khánh

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 13/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Long Khánh về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024. UBND thành phố Long Khánh xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác bảo hiểm y tế năm 2024 trên địa bàn thành phố Long Khánh.

Theo đó, mục tiêu, nhằm tăng cường mở rộng phạm vi bao phủ của bảo hiểm y tế (BHYT) về tỷ lệ dân số tham gia BHYT, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT, tiến tới BHYT toàn dân, góp phần tạo nguồn tài chính ổn định cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn theo hướng công bằng, hiệu quả, chất lượng và phát triển bền vững.

Tăng tỷ lệ dân số tham gia BHYT; tiếp tục duy trì các nhóm đối tượng đã tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%, đẩy nhanh số lượng tham gia của các nhóm đối tượng còn lại, để đến hết năm 2024 đạt tỷ lệ 94% dân số thành phố tham gia BHYT. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHYT theo quy định của pháp luật, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người tham gia BHYT. Quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích Quỹ BHYT, bảo đảm cân đối thu - chi Quỹ BHYT.

5. Thực hiện công tác bảo hiểm y tế năm 2024 trên địa bàn thành phố Long Khánh.jpg
Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 30/01/2024 của UBND TP Long Khánh
Thực hiện công tác bảo hiểm y tế năm 2024 trên địa bàn thành phố Long Khánh

Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức của các cơ quan quản lý về BHYT từ thành phố đến các phường, xã để thực hiện các chế độ, chính sách BHYT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng tăng cao; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về BHYT. Nâng cao hơn nữa năng lực quản lý, điều hành về BHYT; chú trọng công tác quản lý, điều hành ở các phường, xã. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, Bảo hiểm xã hội thành phố và UBND các phường, xã trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHYT; quản lý tốt các đối tượng tham gia BHYT từ tuyến phường, xã.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của BHYT là một chính sách xã hội quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội, từ đó tích cực tham gia BHYT và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về BHYT, làm rõ lợi ích của BHYT đối với mỗi người dân và với toàn xã hội; cách thức tham gia BHYT tại cơ quan, đơn vị, tổ chức đại diện hoặc tại cơ quan bảo hiểm xã hội, các đại lý thu BHYT; sử dụng thẻ BHYT hợp lý. Công tác tuyên truyền, phổ biến cần được tiến hành đến tất cả các nhóm đối tượng và thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm các đối tượng được tiếp cận đầy đủ với thông tin về chính sách, pháp luật BHYT và cách thức tham gia.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã căn cứ nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

Minh Huệ

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​