Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2024
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 -07/5/2024)
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Kế hoạch thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Long Khánh năm 2024

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 13/12/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về một số chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, dân vận và xây dựng Đảng năm 2024; Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) thành phố Long Khánh (sau đây gọi chung là Ban Chỉ đạo) xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình công tác năm 2024. Mục đích, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển sự nghiệp BHXH, đặc biệt là chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo Nghị quyết của Thành ủy, Nghị quyết của HĐND thành phố về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; tạo tiền đề hoàn thành các chỉ tiêu theo lộ trình đến năm 2025 theo Nghị quyết của Tỉnh uỷ, tiếp tục huy động sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND phường, xã, các tổ chức chính trị - xã hội, các công ty, doanh nghiệp và Nhân dân đối với việc thực hiện các chính sách BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.

Chỉ tiêu chủ yếu, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 94%. Phấn đấu tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 55%, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuồi. Phấn đấu tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN đạt 46%. Phấn đấu hoàn thành dự toán thu - chi BHXH, BHYT, BHTN năm 2024 do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai giao.

240320 Kế hoạch thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội.png
Kế hoạch 364/KH-UBND ngày 12/03/2024 của UBND TP Long Khánh
Kế hoạch thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Long Khánh năm 2024

Bảo hiểm xã hội thành phố, chủ động tham mưu Thành ủy, HĐND thành phố, UBND thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố. Thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp truyền thông, giúp cho người dân hiểu rõ về quyền lợi, tầm quan trọng của chính sách BHYT trong cuộc sống. Tiếp tục tuyên truyền, cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số đối với người tham gia BHXH, BHYT nhằm thực hiện công tác chuyển đổi số của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam; góp phần tăng cường chất lượng phục vụ của cơ quan Bảo hiểm xã hội đối với người tham gia BHXH, BHYT; đẩy mạnh giao dịch điện tử đối với cá nhân, tiến tới thay thế sổ BHXH, thẻ BHYT giấy thành sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử trong thời gian tới.

Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể là thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội thành phố để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công chủ trì, phối hợp thực hiện.

Minh Huệ

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​