Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
HĐND thành phố kết luận giám sát kết quả hoạt động Trung tâm Văn hóa, thể thao - Học tập cộng đồng và Nhà văn hóa ấp, khu phố trên địa bàn thành phố Long Khánh

Chiều ngày 23-5, Ban kinh tế- xã hội, HĐND thành phố Long Khánh tổ chức họp Thông báo kết luận giám sát kết quả hoạt động Trung tâm Văn hóa, thể thao - Học tập cộng đồng và Nhà Văn hóa âp, khu phố trên địa bàn phường Bảo Vinh và phường Xuân Lập.

Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố đã tổ chức giám sát trực tiếp tại UBND phường Xuân Lập  và UBND phường Bảo Vinh về hoạt động Trung tâm Văn hóa, thể thao - Học tập cộng đồng và Nhà văn hóa ấp, khu phố năm 2023 và quý I/2024.

240524 THONG BAO KET LUAN GIAM SAT PHUONG BAO VINH VA XUAN LAP.jpg
HĐND TP. Long Khánh tổ chức họp Thông báo kết luận giám sát kết quả hoạt động

Qua nghiên cứu báo cáo của các đơn vị được giám sát và ý kiến trao đổi giữa các thành viên Đoàn giám sát với đơn vị được giám sát; ý kiến bổ sung, giải trình của đơn vị được giám sát; Đoàn giám sát có những đề xuất, kiến nghị cụ thể như sau:

Kiến nghị UBND thành phố quan tâm sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các Trung tâm Văn hóa thể thao – Học tập cộng đồng, Nhà văn hóa – Khu thể thao ấp, khu phố đảm bảo điều kiện thuận lợi để các thiết chế hoạt động hiệu quả.

Quan tâm tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn về việc tổ chức các hoạt động tại các thiết chế văn hóa thể thao cho đội ngũ cán bộ quản lý nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp tục kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động của các Trung tâm VHTT – HTCĐ cấp xã, Nhà văn hóa – Khu thể thao ấp, khu phố trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, học tập cộng đồng cho người dân.

Đối với Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố, Phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố hàng năm quan tâm phối hợp, hướng dẫn hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao – Học tập cộng đồng cấp xã, Nhà văn hóa ấp, khu phố đối với từng lĩnh vực cụ thể: văn hóa, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền, học tập cộng đồng.

Đề nghị các cơ quan tiếp tục có kiến nghị đối với ngành dọc cấp trên về quan tâm, xem xét đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung về mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Nhà văn hóa khu phố, phụ cấp kiêm nhiệm cho Chủ nhiệm Nhà văn hóa Khu phố trên địa bàn tỉnh vì hiện nay thực hiện theo Nghị quyết 139/2018/NQ-HĐND ngày 7/12/2018 của HĐND tỉnh Đồng Nai quy định về tổ chức nhân sự và chế độ hỗ trợ đối với Trung tâm Văn hóa thể thao – Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà văn hóa – khu thể thao ấp thì Nhà văn hóa khu phố không được áp dụng hỗ trợ 15.000.000đ/ 01 Nhà văn hóa, Chủ nhiệm Nhà văn hóa không được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm 0,3 mức lương cơ sở/tháng.

Đối với phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố: Tiếp tục hướng dẫn UBND phường, xã quyết toán kinh phí theo các nhiệm vụ chi đúng quy định theo Nghị quyết 139/2018/NQ-HĐND ngày 7/12/2018 của HĐND tỉnh Đồng Nai.

Đối với UBND phường Bảo Vinh, UBND phường Xuân Lập: Tiếp tục hướng dẫn Trung tâm Văn hóa thể thao – Học tập cộng đồng, Nhà văn hóa khu phố bám vào các tiêu chí đánh giá, các chỉ tiêu theo kế hoạch hàng năm của UBND thành phố có kế hoạch hoạt động cụ thể phát huy nguồn lực để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, học tập cộng đồng trên địa bàn thu hút đông đảo Người Dân tham gia.

Hướng dẫn Trung tâm Văn hóa thể thao – Học tập cộng đồng, Nhà văn hóa khu phố thanh quyết toán, công khai các khoản nguồn thu xã hội hóa phục vụ cho các hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao – Học tập cộng đồng và Nhà văn hóa khu phố trên địa bàn.

Đối với vị trí xây dựng Nhà văn hóa Khu phố Bảo Vinh A đề nghị UBND phường Bảo Vinh đề xuất vị trí quy hoạch đất phù hợp trên địa bàn Khu phố Bảo Vinh A để tạo điều kiện thuận lợi cho Người Dân trên địa bàn tham gia sinh hoạt, hội họp.

Huơng Lan

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​