Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Nghiên cứu tác phẩm “Xây dựng và phát triển đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam"

Sáng 24/5, tại hội trường Trung tâm Chính trị thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy Long Khánh tổ chức cho Báo cáo viên thành phố và cơ sở tham dự hội nghị báo cáo viên nghiên cứu tác phẩm “Xây dựng và phát triển đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

240524 Hội nghị báo cáo viên nghiên nghiên cứu Xây dựng. 1.jpg
Hội nghị báo cáo viên nghiên cứu tác phẩm “Xây dựng và phát triển đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị được nghe đồng chí Phạm Văn Hoàng - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố thông tin về giá trị và những nội dung cốt lõi của tác phẩm. Tác phẩm gồm 03 phần:

- Phần thứ Nhất: Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Phần thứ Hai: Đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

- Phần thứ Ba: Dấu ấn đối ngoại, ngoại giao của Việt Nam.

240524 Hội nghị báo cáo viên nghiên nghiên cứu Xây dựng. 2.jpg
Đồng chí Phạm Văn Hoàng - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy,
Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố
​ phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, các đồng chí báo cáo viên còn được giới thiệu khái quát và tham khảo thêm về toàn văn nội dung phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 năm 2023 được đăng tải tại trang website Báo Chính phủ: baochinhphu.vn và tài liệu thông tin về thành tựu đối ngoại của Việt Nam trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng do Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương biên soạn.

Thông qua hội nghị giúp cho đội ngũ báo cáo viên của thành phố cũng như cơ sở nắm rõ và thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân có nhận thức sâu sắc về nội dung cốt lõi của tác phẩm, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, đồng thuận của Nhân dân với chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ hình ảnh, uy tín của Đảng và đất nước, làm thất bại âm mưu chống phá, hành vi xuyên tạc, bôi xấu của các thế tực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước.​

Danh Lộc

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​