Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện Nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) năm 2025

Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 20/5/2024 của Uỷ ban nhân tỉnh Đồng Nai về tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2025; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 18/3/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Long Khánh về lãnh đạo thực hiện công tác Quốc phòng địa phương năm 2024. Để đảm bảo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (gọi tắt là công tác tuyển quân) năm 2025 đủ số lượng và chất lượng, giao quân đạt chỉ tiêu UBND tỉnh Đồng Nai giao. UBND thành phố Long Khánh xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện thống nhất các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025 đúng quy trình theo Luật nghĩa vụ quân sự (NVQS) và các văn bản hướng dẫn thực hiện; hoàn thành chỉ tiêu giao quân, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng cao.

Chủ tịch UBND thành phố Long Khánh yêu cầu quán triệt thực hiện nghiêm Luật NVQS, các văn bản liên quan và kế hoạch của Hội đồng NVQS. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong quán triệt thực hiện và tuyên truyền, giáo dục Luật NVQS, các văn bản hướng dẫn của các cấp sâu rộng trong nhân dân và thanh niên trong độ tuổi thi hành NVQS. Kiện toàn Hội đồng NVQS các cấp đủ số lượng, đúng thành phần; phát huy vai trò trách nhiệm của từng thành viên; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, trong đó cơ quan quân sự là trung tâm làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp lãnh đạo hoàn thành tốt công tác tuyển quân. Thực hiện công tác tuyển quân đúng Luật NVQS và các văn bản liên quan; bảo đảm chất lượng, dân chủ, công khai, công bằng xã hội; tổ chức giao, nhận quân chặt chẽ, an toàn tuyệt đối.

240607 nvca.jpg

Kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ.pdf


Trên cơ sở thông báo chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 của Hội đồng NVQS tỉnh Đồng Nai đối với thành phố Long Khánh. Hội đồng NVQS thành phố, UBND các phường, xã chủ động triển khai thực hiện tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025. Khi UBND tỉnh Đồng Nai giao chỉ tiêu chính thức, Ban CHQS thành phố - cơ quan thường trực Hội đồng NVQS thành phố tham mưu UBND thành phố giao chỉ tiêu cụ thể cho Hội đồng NVQS các phường, xã thực hiện.

Tiêu chuẩn tuyển chọn về tuổi đời: Tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân có ngày sinh từ 01 tháng 02 năm 2000 đến ngày 28 tháng 02 năm 2007. Đối với công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn NVQS, thì gọi nhập ngũ hết 27 tuổi có ngày sinh từ ngày 01 tháng 02 năm 1998 trở về sau.

Các mốc thời gian, phúc tra nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ cấp phường, xã xong trước ngày 05/6/2024; cấp thành phố báo cáo kết quả phúc tra về Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh xong trước ngày 15/6/2024. Tổ chức xét duyệt tiêu chuẩn nhập ngũ năm 2025 cấp phường, xã tháng 8/2024; cấp thành phố tháng 9/2024. Sơ tuyển sức khỏe NVQS cấp phường, xã xong trước ngày 15/10/2024. Tổ chức bình cử công dân đủ điều kiện khám sức khỏe cấp thành sau khi có kết quả khám sơ tuyển sức khỏe NVQS cấp phường, xã. Khám sức khỏe NVQS: Từ ngày 01/11/2024 đến 31/12/2024. Tổ chức bình cử, công khai cấp phường, xã, sau khi có kết quả khám sức khỏe NVQS và sau khi các đơn vị ký chốt biên bản và chốt quân số. Thời gian tổ chức hội nghị hiệp đồng giao nhận quân: Dự kiến tổ chức cuối tháng 12 năm 2024. Thời gian các đơn vị nhận quân thâm nhập hồ sơ, chốt danh sách trước khi phát lệnh 20 ngày.

Địa điểm khám sơ tuyển sức khỏe NVQS: Tại UBND các phường, xã (do các phường, xã tự xác định vị trí và trang trí, sắp xếp theo đúng quy định). Khám sức khỏe NVQS: tại Ban CHQS thành phố Long Khánh.

Chủ tịch UBND thành phố Long Khánh yêu cầu các ban, ban, ngành, UBND, Hội đồng NVQS phường, xã căn cứ nội dung Kế hoạch và tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương mình để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả công tác tuyển quân năm 2025. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, khi có văn bản hướng dẫn và quy định mới liên quan đến công tác tuyển quân, giao Ban CHQS thành phố (cơ quan thường trực Hội đồng NVQS) tham mưu hướng dẫn triển khai thực hiện kịp thời./.

 

Minh Huệ

Các tin khác

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​